• ערב עיון “חרדה פרספקטיבה קיומית” 9.11.14

 • ערב עיון טיפול אדלריאני במצבי חרדה 16.9.14

 • ערב עיון טיפול אדלריאני במצבי חרדה 16.9.15

 • יום עיון “תפקיד הקשר הטיפולי בטיפול ממוקד” 2.5.15

 • יום עיון “תפקיד הקשר הטיפולי בטיפול ממוקד” 2.5.14

 • יום עיון לזיכרו של אלי חן 31.1.2014

 • 31.1.2014

 • 31.1.2014

 • 31.1.2014

 • השתלמות ‘טיפול קצר מועד מערכתי- אסטרטגי ו”ממוקד שינוי”™ בהפרעות חרדה ופאניקה'” דר’ נגה נברו

 • הרצאה 8.7.13 סיוע בשינוי היחס לעצמי בגישתם של: דבנלו ו McCullough בהנחיית אבישי בן שיטרית

 • סיוע בשינוי היחס לעצמי בגישתם של: דבנלו ו McCullough בהנחיית אבישי בן שיטרית

 • מפגש הדרכה 24.6.2013 טיפול זוגי דינמי ממוקד בהדרכת מר’ שלמה זלוטניק

 • מפגש הדרכה 24.6.2013 טיפול זוגי דינמי ממוקד בהדרכת מר’ שלמה זלוטניק

 • חברות באגודה לפסיכותרפיה ממוקדת

  מקנה כניסה להשתלמויות והדרכות שונות ללא תשלום / הנחה ניכרת

 • האגודה הישראלית לפסיכותרפיה

  האגודה הישראלית לפסיכותרפיה

 • עכשיו באתר האגודה

  רשימת מטפלים ומדריכים מוסמכים מטעם האגודה.

 • כנסים והשתלמויות באגודה, אנא הרשמו מראש

  ניתן להרשם בטלפון: 052-6567017 או במייל fps.Israel@gmail.com

פרוטוקולים

 פרוטוקולים ישיבות הנהלה ואסיפות כלליות

ישיבות הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה 5.5.2013

     נוכחים: דב פרידלנד, אנאבלה שקד, שרון זיו ביימן.

      דיון בנושא יעדים לשנה הקרובה:

 1.  תקציב האגודה: לאחר הוצאות צפויות לשנה הקרובה אנו נותרים עם מחסור של 3,000 ₪,

      כדי לעמוד בהוצאות יש להמשיך לפעול לרישום חברים חדשים לאגודה ולרישום לכנסים בפרסום מקיף ,

      יש  לשקול אירוע התרמה לאגודה בספטמבר שיכסה חלק מההוצאות.

2.    תשלום מבתי הספר: האגודה תגבה מבתי הספר 1000 ₪ תמורת הכרה ע”י האגודה ותמורת באנר לאתר,

      יש לגבות תשלום מבתי הספר שעדיין לא שילמו ,על  מנהלי בתי הספר לגייס תלמידים ובוגרים להירשם לאגודה.

3.   אתר האגודה: יש להוסיף חומר לאתר ותמונות של כנסים וחברי אגודה.

4.   תשלום עבור קייטרינג באירוע של אלי חן: יש לסגור את נושא התשלום מול בר אילן והקיטרינג.

5.   כנס 24.5.13 : כיבוד: יש לרכוש כיבוד במקום אחד שלא יעלה על 500 ₪, יש לגייס עובדת נוספת לקבלה בכנס רצוי בהתנדבות תמורת כניסה חינם לכנס.

6.   פרסום ועדת הסמכה לרשימת תפוצה

7.   יש לדון באסיפה הכללית על החלפת יו”ר האגודה.

8.    אסיפה כללית תתקיים במהלך חודש אוגוסט.

כתבה: מיטל אקשטיין רכזת האגודה

 

פרוטוקול ישיבת  הנהלה  15.2.13

נוכחים: אנאבלה שקד, דר’ שרון זיו ביימן, דר’ מיקי דורון, שלמה זלוטניק.

1.   אתר לאגודה: אנאבלה תדאג לסגור את עניין האתר יש לדאוג לחומרים, תמונות ופרסום בתי הספר תמורת תשלום,

      האתר מתוכנן לעלות בעוד כחודש ימים.  

2.  פרסום רשימת תפוצה: הוחלט באסיפת החברים ש אנאבלה ומיקי מחליטים האם להעביר את המייל לרשימת התפוצה,

     מחיר חברי האגודה לכנסים בהתיעצות עם מיקי  פרסום דיוור מקדם ללא תשלום ובקשה עם מחיר מיוחד לחברי האגודה.

3.   חיה אייסלר חן: תתרום כסף לאתר (מילגה), אנאבלה ושרון ידאגו להיפגש עמה לגבי אתר הנצחה ע”ש אלי חן באתר.

 4.  מחיר הרשמה לאגודה לשנה הבאה: 290 ₪ , סטודנטים 145 ₪.

5.    ועדת הסמכה תתקיים ב4.3.2013 .

כתבה: מיטל אקשטיין רכזת האגודה

 

פרוטוקול ישיבת הנהלה 17.11.12

        נוכחים: דב פרידלנד, אנאבלה שקד, נגה נברו, שרון זיו ביימן, מיקי דורון, שלמה זלוטניק.

1.     החלפת גיזברית: התקבל מכתב התפטרות מתמי עישר כגיזברית ,והוחלט ברוב קולות שהחל מתאריך ה19.11.12 ,

        שרון  זיו תחליף אותה בתפקידה, יש להסדיר העניין עם הבנק.

2.      רישום חברים לשנה הבאה, בהרשמה מוקדמת מחיר החברות 260 ₪,  בהרשמה מאוחרת 290 ₪.

3.      השתלמויות לשנה הבאה: כל בי”ס ייקח על עצמו השתלמות אחת על בי”ס לשלוח את החומר להשתלמות לפחות

          כחודש לפני ההשתלמות, נקיים 3 אירועים בשנה בהם נציג מקרה ודיון, ובנוסף 4 ערבי הדרכה.

 5.      אירוע של אלי חן יתקיים ב15.2 .

 6.      תשלום מבתי הספר: האגודה תגבה מבתי הספר 1000 ₪ תמורת הכרה ע”י האגודה ותמורת באנר לאתר,

           על מנהלי בתי הספר לגייס תלמידים ובוגרים להירשם לאגודה.

 7.       נקודות עבור השתלמויות : נעלה את הנושא בישיבה הבאה.

 8.       עו”ד האגודה גבי כדיה: לבדוק לגבי שכר לשנה.

 9.      אתר לאגודה: אנאבלה תדאג לאתר האגודה ותיחזוקו ע”י מזכירת האגודה.

 10.     תקנון האתר: הנושא ידון בישיבת החברים

 11.     אסיפה כללית נקבעה ל27.12.

כתבה: מיטל אקשטיין רכזת האגודה

 

אסיפות חברים

פרוטוקול   אסיפת חברים 27.12.12

    נוכחים: דר’ דב פרידלנד, אנאבלה שקד, דר’ שרון זיו ביימן,דר’ איקי ארד, ענת כרמי, עו”ד גד כרמי,

     נועם ישראלי, שלמה זלוטניק, דיאנה פניאן,עירית אהרוני.

1.  תקנון  האגודה: עו”ד גד כרמי , שינויים בתקנון: שינוי כתובת למכון אדלר,

    מטרות הועדה: לצור בסיס מול אותם גופים להציג כעמותה מקצועית.

    אסיפה כללית יש לערוך פעם בשנה , אישור דוחות כספיים , יש להגדיר בעלי תפקידים: יו”ר האגודה,

    הנהלה,גזבר, ויו”ר ועדת הסמכה,ועדת השתלמויות וועדת   ביקורת.

    יש לבדוק לגבי הכרה  כמלכ”ר עם הרו”ח, לגבי תקציבים, תרומות, רשם עמותות לקבלת ההכרה.

    בחירת יו”ר ההנהלה : יבחר כל שנתים, יכול לכהן 2 כהונות רצופות סך הכל 4 שנים.

    ישיבות הנהלה : 4 פעמים בשנה.

2.   בחירת בעלי תפקידים : להלן תוצאות ההצבעה:

     יו”ר הישיבה: ד”ר דב פרידלנד

    מורשי חתימה: אנאבלה שקד, ד”ר שרון זיו.

    יו”ר ועדות יבחרו באסיפה כללית הקרובה.

3.  הקמת אתר חדש ודף בפייסבוק.

4.  עדכון זכויות חתימה ושליחתן לעו”ד.

כתבה : מיטל אקשטיין רכזת האגודה

 

פרוטוקול  אסיפת חברים 15.2.13

נוכחים: אנאבלה שקד, דר’ שרון זיו ביימן,דר’ איקי ארד, ענת כרמי, דר’ מיקי דורון, שלמה זלוטניק, חביבה אייל,ענת כרמי, אורלי בוקריס, אסתר תירוש,דר’ בני זנד,דר’ שרה איוניר.

1.      עו”ד האגודה: גד כרמי

2.   אתר לאגודה: מתוכנן לעלות לאויר בעוד כחודש, בקשה לעזור בפרסום בתי הספר וחברים באתר.

3.   תקנון האגודה: צימצום ועדות ל3: השתלמות, הסמכה, ביקורת.

4.     פרסום רשימת תפוצה: פרסום עם זיקה לאגודה פירסום הדדי, אנאבלה ומיקי מחליטים האם להעביר את המייל לרשימת התפוצה,

       מחיר חברי האגודה לכנסים בהתיעצות עם מיקי פרסום דיוור מקדם ללא תשלום ובקשה עם מחיר מיוחד לחברי האגודה.

5.       נועם ישראלי, מנהל אתר האגודה oesterreichischeapotheke.com.

6.      נק’ זכות: לא ניתן לקבל עבור כנסים.

7.    חיה אייסלר חן: תתרום כסף לאתר (מילגה).

8.     להלן תוצאות ההצבעה:

 

ועדת השתלמויות: דר’ איקי ארד, אסתר תירוש.

 

ועדת ביקורת: יו”ר ועדת ביקורת: אורלי בוקריס, בני זנד, חביבה אייל(לבדוק אם אפשרי מייסדת האגודה). 

 

כתבה : מיטל אקשטיין רכזת האגודה

 


בניית אתר וורדפרס DOTWEB חנות וירטואלית