כאן יופיעו פרטי הקשר הבסיסיים של האגודה | fps.israel@gmail.com

התכנסות ועדת ההסמכה – בתאריך 12.12.2018

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת – מודיעה על התכנסות ועדת ההסמכה – בתאריך 12.12.2018

הועדה תדון בבקשות להסמכה בטיפול פסיכותרפי ממוקד
ובהדרכה פסיכותרפית ממוקדת.

המעוניינים להגיש מועמדות , מתבקשים לשלוח את חומר ההסמכה
עד לתאריך 09/12/2018

לפרטים וקבלת קריטריונים ניתן לשלוח מייל לכתובת: fps.israel@gmail.com
או לסמס לטל' 0526567017

עלות הגשת המועמדות להסמכה הינה 650 ש"ח ומיועדת לחברים בלבד.

סגירת תפריט