מטפלים מוסכמים של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת עובדים על פי הקוד האתי של מקצוע הכשרתם (פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ריפוי בהבעה ויצירה ועוד)

מאמרים רלוונטיים:

אתיקה מקצועית