יו"ר האגודה – מר מיקי דורון

חברי הנהלת האגודה

מר מיקי דורון
ד"ר יעקב יבלון
גב' גלי לוין

חברי ועדת הסמכה

יו"ר הועדה ד"ר יעקב יבלון
מר מיקי דורון
גב' גלי לוין
אילה אליהו

חברי ועדת השתלמויות

יו"ר הועדה גב' גילה הרן
ד"ר שלמה זולטינק