יו"ר האגודה – ד"ר אנאבלה שקד

חברי הנהלת האגודה

ד"ר אנאבלה שקד
מר מיקי דורון
ד"ר יעקב יבלון
גב' גלי לוין

חברי ועדת הסמכה

יו"ר הועדה מר מיקי דורון
ד"ר אנאבלה שקד
ד"ר יעקב יבלון
גב' גלי לוין

חברי ועדת ביקורת

גב' קרן צברי
גב' הילה בר יפעת

חברי ועדת השתלמויות

יו"ר הועדה גב' גילה הרן
גב' איריס לבון
ד"ר נגה נברו
גב' ורדי עמיק
גב' מיכל בר

סגירת תפריט