קריטריונים להסמכת מדריכים/ות באגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת

מדריך/ה מוסמך/ת בפסיכותרפיה ממוקדת– מי שעומד/ת בכל בתנאים הבאים:

  1. עומד/ת בקריטריונים שלפסיכותרפיסט/ית מוסמך/ת בפסיכותרפיה ממוקדת לפחות שלוש שנים, שבמהלכם היה/תה גם חבר/ה באגודה.
  1. עבודה מעשית

בעל/ת ניסיון בהדרכה, במשך לפחות שנתיים ולפחות 100 שעות הדרכה בפסיכותרפיה ממוקדת עם לפחות שלושה מודרכים/ות.

  1. הדרכה על הדרכה

קיבל/ה לפחות 60 שעות הדרכה על הדרכה ממדריך/ה מוסמך/ת בכיר/ה בטיפול ממוקד.

  1. המלצות

כל מועמד/ת להסמכה בהדרכה בפסיכותרפיה ממוקדת י/תידרש להציג המלצת מדריך/ה מוסמך/ת בכיר/ה בפסיכותרפיה ממוקדת.

  1. עבר/ה השתלמויות מתקדמות באחת משיטות הפסיכותרפיה הממוקדת.

 

מסמכים שיש להגיש על מנת לקבל מעמד של מדריך/ה מוסמך/ת באגודה
1. קורות חיים עדכניים
2. אישור על שינוי שם במידה ושונה שם
3. אישור תואר BA

אישור תואר MA

4. אישור סיום לימודי פסיכותרפיה ממוקדת
5. תעודות המעידות על השתלמויות (לפחות 40 שעות בשלוש שנים האחרונות)
6. אישור של 60 שעות הדרכה על הדרכה ממדריך/ה מוסמך/ת בכיר/ה בטיפול ממוקד.

אישור שעות טיפול בפסיכותרפיה ממוקדת

חוות דעת מדריך לקראת קבלה לתהליך הסמכה להדרכה (לפני התחלת תהליך ההסמכה להדרכה)

 

המלצות של שני/תי מדריכים/ות מוסמכים/ות מטעם האגודה

7. תעודות על הסמכות רלוונטיות נוספות
   

 

מועמד שהועדה אישרה את הסמכתו, מקבל תעודת הסמכה רשמית מטעם האגודה.

ההסמכה תקפה לשלוש שנים בכפוף לחברות רציפה באגודה ותשלום דמי החבר השנתיים.

חידוש ההסמכה יהיה בכפוף להגשת אישורים על ארבעים שעות השתתפות בקורסים או השתלמויות הקשורות לטיפול ממוקד:

  • עד עשרים שעות יכולות להיות על הדרכה פרטנית
  • שלושים שעות הדרכה קבוצתית ייחשבו כעשרים שעות הדרכה פרטנית
  • חידוש התעודה אינו כרוך בתשלום נוסף (פרט לדמי החברות לאגודה) .

הגשת מועמדות להסמכה כרוכה בתשלום במועד מסירת המסמכים הנדרשים לדיון הוועדה.

פנייה חוזרת לוועדה תחויב בתשלום (לרבות פנייה לדיון חוזר עקב מסמכים נדרשים חסרים).