התכנסות ועדת הסמכה – אפריל 2019

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת

מודיעה על התכנסות ועדת הסמכה בתאריך 15.04.2019

הועדה תדון בבקשות להסמכה בטיפול פסיכותרפי ממוקד ובהדרכה פסיכותרפית ממוקדת.

המעוניינים להגיש מועמדות, מתבקשים לשלוח את חומר ההסמכה עד לתאריך 08.04.2019

פרטים וקבלת קריטריונים ניתן לקבל במייל חוזר או לסמס לטל' 052-6567017

עלות הגשת המועמדות להסמכה הינה 650 ש"ח
ומיועדת לחברי האגודה בלבד.

סגירת תפריט