מהו בעצם טיפול פסיכותרפי ממוקד ?

קביעת מוקד טיפולי ברור שלפיו יתנהל הטיפול כולו, היא המאפיין הקרדינאלי המייחד את הטיפול הקצר…

בודקים לפני שמטפלים.

בחירה של מטפל או מטפלת היא משמעותית ביותר כשאדם מתחיל תהליך טיפולי.

בתי ספר מוכרים ע"י האגודה

תכנית לימודים בעלת גישה טיפולית ממוקדת יכולה לקבל הכרה מהאגודה אם עומדת בקריטריונים שנקבעו על ידי וועדת הסמכה.

אירועים קרובים באגודה

פעילותה של ועדת ההסמכה

וועדת ההסמכה של האגודה מורכבת מארבעה מטפלים בכירים שעובדים בגישות ממוקדות שונות, ומתכנסת אחת לרבעון. הוועדה דנה בפניות להסמכת מטפלים ומדריכים ממוקדים על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי האגודה ומשנה אותם מעת לעת לפי הצורך. 
הרכב הוועדה: מיקי דורון, יו"ר, ד"ר אנאבלה שקד, ד"ר יעקוב יבלון וגלי לוין, חברי וועדה.

איתור מטפלים מוסמכים - (חברי אגודה)

  • שם
  • תפקיד
  • שפת הטיפול
  • אזור הטיפול
סגירת תפריט