האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת נוסדה בשנת 2007.

מייסדי האגודה: אלי חן ז"ל, דר' שרה איוניר, דר' חביבה אייל, מרב ברקבי שני, מיקי דורון, דר' שרון זיו ביימן, דר' שלמה זלוטניק, תמי עישר, דר' דב פרידלנדר ודר' נגה רובנישטיין-נברו שמו להם למטרה להמשיג, לפתח ולקדם את הפסיכותרפיה הממוקדת כעמדה טיפולית.

התפיסה המרכזית שעמדה מאחורי ההתארגנות הייתה כי ישנם מרכיבים משותפים בין קבוצות פסיכותרפיות בנות זמננו העונות לקריטריונים של תרפיה ממוקדת. מרכיבים משותפים אלו, קיימים בכל קשת הגישות הטיפוליות המרכזיות בעולם הפסיכותרפיה (פסיכואנליזה לזרמיה, גישה הומניסטית, אקזיסטנציאליסטית, קוגניטיבית, התנהגותית, מערכתית, אסטרטגית ועוד). אלה יוצרים מכנה משותף תיאורטי וקליני בין מטפלים מגישות ומודלים טיפוליים שונים. מטפלים העושים שימוש במרכיבים אלו, ללא קשר לגישה התיאורטית ממנה הם פועלים, שונים מעמיתיהם לגישה הטיפולית שאינם פועלים כך. כלומר, קיימת תפיסת עולם טיפולית ממוקדת, תרבות טיפולית ממוקדת, המנחה מטפלים מגישות שונות. ההנחה היא כי המשגת המכנה המשותף לפסיכותרפיות הממוקדות על פני ממדים שונים תתרום להבנת המכניזם מחולל השינוי בטיפול ולהעצמת היכולת לחולל שינוי. המשגות מסוג זה יכולות אולי להציע תשובה לממצא החוזר במחקרים קליניים כי נמצאו "גורמים משותפים" לפסיכותרפיות השונות שהינם בעלי השפעה קלינית רבה יותר מן התיאוריה ו"הטכניקה הפעילה" המבחינה בין הגישות והמודלים הטיפוליים (Lambert & Archer, 2006).

המייסדים ניסחו מאפיינים משותפים למודלים שונים של פסיכותרפיה ממוקדת, כמו:

  • קיום הגדרה משותפת של מטרות, תמה, מוקד וכל הבניה אחרת המשמשת כציר מניע לתהליך הטיפולי ומייצרת כלים לבחינת הצלחתו.
  • מתוך התמה, המטרה, המוקד וכל המשגה אחרת נגזרים רכיבים טיפוליים.
  • היחסים הטיפוליים מאופיינים בשותפות ושקיפות לגבי המטרה והכלים.
  • המטפל אקטיבי, יוזם, מניע, מעורב, שותף בתהליך הטיפולי.
  • זיהוי והעצמת המשאבים והכוחות, הוא גורם חיוני בטיפול.
  • התייחסות לזמן כמשאב.
  • פתיחות לשימוש בכלים להערכת הפגישה והטיפול.

לאור חשיבה רעיונית זו גיבשה האגודה את פעילותה ומוסדותיה: הוקמה ועדת הסמכה שניסחה קריטריונים ברורים להסמכת מטפל ומדריך ממוקד; ועדת ההסמכה ניסחה קריטריונים ותהליך להכרה בתוכניות הכשרה בפסיכותרפיה ממוקדת; נערכים ימי עיון והשתלמות רבים בתחום; המייסדים ניסחו עקרונות משותפים לפסיכותרפיות הממוקדות.

להערכתנו האגודה ניצבת היום בפני אתגרים חדשים: העמקת ההמשגה התיאורטית והקלינית וקידום כתיבה ומחקר בתחום; ניסוח ועדכון הקריטריונים להכרה בתוכניות הכשרה בפסיכותרפיה ממוקדת; העשרת מערך ההשתלמויות; קידום וביסוס המעמד הציבורי של הקונספט של פסיכותרפיה ממוקדת ועוד.

למייסדים אין ספק שהאתגר הגדול מכולם הינו הרחבת מעגל המובילים, הפעילים, ההוגים והיוצרים המנהיגים את האגודה ופעילים בה.

הנכם מזומנים להצטרף לאגודה לפי מסמך הקריטריונים והתקנון המופיעים באתר זה.

בכבוד רב,
גב' גילה הרן וד"ר שלמה זוטליק
יו"ר האגודה לפסיכותרפיה ממוקדת