קריטריונים להסמכת מטפלים/ות באגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת

הגדרת הקטגוריות

חבר/ה– כל מי שלומד/ת, מתעניין/ת או עוסק/ת בפסיכותרפיה ממוקדת.
פסיכותרפיסט/ית מוסמך/ת בפסיכותרפיה ממוקדת -מי שעומד/ת בכל התנאים הבאים:

 1. הכשרה – בעל/ת תואר שני לפחות במקצוע טיפולי (פסיכולוגים/יות מומחים/יות, עובדים/ות סוציאליים/יות, קרימינולוגים/יות מומחים/יות, פסיכיאטרים/יות, מוסמכים/ות בטיפול בהבעה ויצירה).
  סיים/ה לימודי המשך בפסיכותרפיה בהיקף של 520 שעות, מתוכן לפחות 200 שעות בפסיכותרפיה ממוקדת, תוך הכשרה לפחות בשתי גישות ממוקדות (ראה/י רשימת תכניות לפסיכותרפיה ממוקדת המוכרות על ידי האגודה ומספר שעות הלימוד בהן).

     2. עבודה מעשית והדרכה – בעלי/ות מקצועות טיפוליים יידרשו להוכיח קבלת הדרכה של 100 שעות הדרכה אישיות בטיפול ממוקד ועיסוק בפסיכותרפיה ממוקדת בהיקף של 250 שעות טיפול תחת הדרכה.
בעלי/ות מקצועות שבמסגרת התמחותם/ן לקראת קבלת רישיון לעיסוק בטיפול לפני לימודי הפסיכותרפיה לא קיבלו לפחות 100 שעות הדרכה אישיות ובצעו לפחות 400  שעות פסיכותרפיה ידרשו להוכיח קבלת הדרכה של 250 שעות הדרכה אישיות בטיפול ממוקד ועיסוק בפסיכותרפיה ממוקדת בהיקף של 500 שעות טיפול תחת הדרכה.

      3. המלצות – כל מועמד/ת להסמכה בפסיכותרפיה ממוקדת י/תידרש להציג שתי המלצות ממדריכים/ות מוסמך/ות בפסיכותרפיה

ממוקדת.

מסמכים שיש להגיש על מנת לקבל מעמד באגודה

 1. קורות חיים עדכניים
 2. אישור על שינוי שם במידה ושונה שם
 3. אישור תואר BA
 4. אישור תואר MA
 5. אישור סיום לימודי פסיכותרפיה
 6. תעודות המעידות על השתלמויות
 7. אישור שעות קבלת הדרכה על פסיכותרפיה ממוקדת
 8. אישור שעות טיפול בפסיכותרפיה ממוקדת
 9. המלצת מדריך/ה
 10. תעודות על הסמכות רלוונטיות נוספות
במעמד חריג: (לדוגמא – תואר שני ביעוץ חינוכי – נוסף לכל הנ"ל)  
 • אישור סיום קורס בפסיכופתולוגיה
 • אישור סיום קורס בתיאוריות באישיות
 • אישור סיום קורס בפסיכולוגיה התפתחותית
 • אישור של 200 שעות הדרכה אישיות בטיפול ממוקד

המלצות של שני/תי מדריכים/ות מוסמכים/ות מטעם האגודה – טופס הערכת מדריך

הגשת מועמדות להסמכה כרוכה בתשלום במועד מסירת המסמכים הנדרשים לדיון הוועדה.

פנייה חוזרת לוועדה תחויב בתשלום (לרבות פנייה לדיון חוזר עקב מסמכים נדרשים חסרים).

מועמד שהועדה אישרה את הסמכתו, מקבל תעודת הסמכה רשמית מטעם האגודה.

ההסמכה תקפה לשלוש שנים וכפופה לחברות רציפה באגודה ותשלום דמי החבר השנתיים.

בנוסף, חידוש ההסמכה יהיה כפוף להגשת אישורים על ארבעים שעות השתתפות בקורסים או השתלמויות הקשורות לטיפול ממוקד, שמתוכם עד עשרים שעות יכולות להיות על הדרכה פרטנית (שלושים שעות הדרכה קבוצתית ייחשבו כעשרים שעות הדרכה פרטנית)

חידוש התעודה אינו כרוך בתשלום נוסף .