חזון האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת הוא להוות מרכז לשייכות, הסמכה והתפתחות מקצועית למטלפים ולמטפלות בעלי גישה טיפולית ממוקדת, ולקדם את הגישה הזאת כעמדה טיפולית בישראל.

מטרות האגודה

  • להמשיך, לפתח ולקדם את הפסיכותרפיה הממוקדת כעמדה טיפולית
  • להגדיר קריטריונים להסמכת מטפלים/ות ומדריכים/ות ממוקדים/ות
  • לקדם מחקר על טיפול ממוקד
  • לקיים השתלמויות מקצועיות בטיפול ממוקד